Formulier aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek
Leerplicht en verlof- regelgeving


Vanaf de eerste schooldag van de maand, volgend op de maand waarin uw kind vijf jaar is geworden, is uw kind volledig leerplichtig.
U bent verplicht om uw kind dagelijks naar school te laten gaan.
U mag uw kind niet zomaar thuis houden.

In een aantal gevallen is een uitzondering op deze regel mogelijk.
De uitzonderingen en daarbij behorende regels staan in onderstaande documenten.
We verzoeken u vriendelijk u te houden aan de regelgeving.

Klik hier voor het downloaden van het aanvraagformulier verlof
Na invullen van het formulier graag zelf afleveren bij directie

Klik hier voor het downloaden van de regelgeving.

Klik hier voor uitleg van de regels voor aanvragen verlof
Zie schoolgids 2015-2016 (3.3) Basisschool Harlekijn

Klik hier voor uitleg betreffende de termen 'specifieke aard van het beroep' en 'andere gewichtige omstandigheden'.
Staatscourant 'Beleidsregel van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap' 21 juni 2012