Oudervereniging

De basisschoolperiode moet een fijne en veilige ervaring voor kinderen zijn waar ze later met plezier aan terugdenken. Dat gun je elk kind. School is namelijk veel meer dan enkel het opdoen van kennis en vaardigheden: hier ligt de basis voor de persoonlijke ontwikkeling van elk kind. Een goed schoolklimaat is daarom van belang en daar zet de Oudervereniging zich voor in.

 

Bloei bevorderen

Iedere ouder / verzorger die een kind bij basisschool Harlekijn aanmeldt, is automatisch lid van de Oudervereniging Baexem. In het bestuur van de oudervereniging zitten ouders van leerlingen die zich betrokken voelen bij de school en die de bloei ervan willen bevorderen. Dat doen we in eerste instantie door mee te denken over de invulling van schoolactiviteiten en festiviteiten en door vervolgens ondersteuning te bieden bij de uitvoering ervan.

 

Verbinding

Het meedenken met het dagelijks bestuur over het te volgen beleid van de school behoort niet tot de taak van de Oudervereniging. Wel zoeken we actief de verbinding en dialoog met de medezeggenschapsraad en het schoolbestuur. Dit doen we bijvoorbeeld naar aanleiding van signalen die we van ouders ontvangen of aan de hand van ontwikkelingen in de samenleving. De Oudervereniging vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en worden op school gehouden. Op verzoek kunnen ouders tijdens zo'n vergadering de financiële gegevens van de oudervereniging inzien.

 

Vrijwillige ouderbijdrage

De Oudervereniging verzorgt ook vaak een hapje en een drankje en versieringen tijdens activiteiten en festiviteiten alsook traktaties tijdens een schoolreis en na afloop van de musical van groep 8. Voor al dit soort zaken vragen we aan het begin van het schooljaar per kind een vrijwillige bijdrage van €10,-. Voor kinderen die na 1 januari instromen, is dat €5,-. Ouders ontvangen hiervoor jaarlijks een oproep.

 

Laat ons weten wat jij vindt

Wil je suggesties, ideeën, opvallende zaken of een kritische noot met ons delen? Dat kan! Graag zelfs! Spreek dan iemand van de Oudervereniging aan tijdens bijvoorbeeld de breng- en haalmomenten op schooldagen. Natuurlijk kun je ons ook gewoon een mail sturen via ouderverenigingbaexem@gmail.com 

 

Contactpersoon: Chantal Daems