Passend Onderwijs

Passend Onderwijs


Op 1 augustus 2014 ging de Wet Passend Onderwijs van start. Schooljaar 2014-2015 is/ was een overgangsjaar. De stelselwijziging Passend Onderwijs wordt in de periode 2014-2019 vormgegeven. Passend Onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd.

 

De scholen van SPOLT waartoe basisschool Harlekijn behoort, zijn ingedeeld in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 31-02 Midden-Limburg.

In het nieuwe samenwerkingsverband werken 14 schoolbesturen voor Primair Onderwijs en Speciaal Onderwijs samen om voor elk kind een passende onderwijsplek te bieden.

 

Ieder schoolbestuur krijgt zorgplicht. Voor elk kind binnen het nieuwe samenwerkingsverband wordt een passende plaats gevonden op een school die de juiste ondersteuning kan bieden voor een succesvolle (basis)- schoolloopbaan.

 

Alle basisscholen en speciaal onderwijsscholen brengen hun onderwijsaanbod in kaart in een schoolondersteuningsprofiel: de school beschrijft de ondersteuningsmogelijkheden van de school en geeft daarbij ook haar grenzen aan.