Missie / Visie

Boeiend en bloeiend onderwijs is de missie van de Harlekijn

 

Een Harlekijn beweegt in de wind en is op zoek naar ruimte. Ruimte, dat willen we onze kinderen bieden op onze basisschool middels ons boeiend en bloeiend onderwijs. Dit onderwijs wordt verzorgd in clusters, om zoveel mogelijk van en met elkaar te kunnen leren.

 

Dit van en met elkaar leren vinden we heel belangrijk binnen het cluster 1-2-3-4 en 5-6-7-8. Kinderen zijn zo jongste, middelste en oudste. Ons streven is dan ook heterogeen werken waar mogelijk is. Samenwerkend leren!

Thematisch onderwijs neemt een belangrijke plek in op basisschool Harlekijn. Vakgebieden (taal- en expressievakken) zijn geïntegreerd en de kinderen werken op hun eigen niveau aan projecten, zoveel mogelijk aansluitend bij de individuele manier van leren en doen dit individueel, in kleine of grotere groepen waarbij computers/laptops een belangrijke plek innemen. We zijn trots op onze digitale leeromgeving.

 

Het samenwerkend leren geldt niet alleen voor de kinderen. Ook de leerkrachten leren van en met elkaar op cluster- en teamniveau. Lessen en projecten worden samen voorbereid en gepland. Ook wordt samen veelvuldig gesproken over, en gekeken naar de kwaliteit van ons onderwijs waarbij we de ouders nadrukkelijk meenemen. Dit gebeurt op onze basisschool door middel van de kind-oudergesprekken maar ook door het voeren van doelstellingengesprekken. Centraal staat de vraag waar 'we', kind-ouders-school samen aan gaan werken. Bewust worden op basisschool Harlekijn deze gesprekken dan ook (al) bij aanvang schooljaar gevoerd. School, kind en ouder(s), samen op weg...