Interne Begeleider

Interne begeleider

De Intern Begeleider (IB-er) volgt op schoolniveau de ontwikkeling van de kinderen en is verantwoordelijk voor de zorgstructuur van de school. De IB-er doet dit in overleg met ouders, leerkrachten, directie en externe begeleiders.


We werken op onze school volgens Handelingsgericht Werken: kinderen met speciale onderwijsbehoeften krijgen een passend aanbod in de vorm van een handelingsplan op individueel- of groepsniveau.


De IB-er verdiept zich in hulpvragen van kinderen, ouders en leerkrachten en probeert in overleg werkzame oplossingen te bieden. Hiervoor overlegt de interne begeleider met externe hulpverlening, zoals Opmaat Onderwijsbegeleiding, Riagg, Bureau Jeugdzorg, de Mutsaersstichting, Centrum voor Jeugd en Gezin en Speciaal Onderwijs.


De IB-er is een vast aanspreekpunt voor ouders, leerkrachten en externe hulpverleners om vervolgens samen een bijdrage te leveren aan optimale ontwikkelingskansen voor het kind.

Meer informatie over de leerlingenzorg in de schoolgids in hoofdstuk 5.

 

Op onze school wordt de zorg voor de leerlingen gecoördineerd door Linda Op den Camp.
Klik op de naam van de interne begeleider voor het e-mailadres