Interne Begeleider

Interne begeleider

De leerlingenzorg wordt gecordineerd door de interner begeleider. Het gaat daarbij om organisatie, registratie, ondersteuning en bewaking van het systeem van leerlingenzorg. De intern begeleider helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Zij voert ook gesprekken met ouders en de leerkracht over het kind. Vaak is het zo dat als de leerkracht een hulpvraag heeft, hij/zij de interne begeleider vraagt mee te kijken naar een passende oplossing. De interne begeleider houdt zich bezig met handelingsplannen, het leerlingvolgsysteem (toetsen) en het leerlingdossier. Regelmatig volgt de interne begeleider (een gedeelte van) lessen om advies te kunnen geven aan de leerkracht over het pedagogisch en didactisch handelen.

 

Op onze school is Linda Op den Camp Intern Begeleider.