Aanmelden nieuwe leerling

 

Middels het invullen van het contactformulier, vraagt u een inschrijving van uw kind bij onze basisschool.
Definitieve inschrijving zal plaatsvinden indien uit het intakegesprek blijkt dat onze school het juiste onderwijs kan bieden dat uw kind nodig heeft.
De intern begeleider of groepsleerkracht zal u persoonlijk uitnodigen voor dit gesprek.


Klik hier voor het contactformulier.