De leerkrachten van cluster 7-8, Wendy Schreurs, Sandra Linssen en Angéla Wouters, gaan na welke kinderen meer uitleg nodig hebben en welke meer uitdaging kunnen gebruiken. In cluster 7-8 zitten de kinderen in 2 basisgroepen en worden ook regelmatig op een andere wijze gegroepeerd.

De persoonlijkheidsontwikkeling van de kinderen, die zij hebben opgedaan in cluster 4-5-6, wordt verder uitgebouwd in cluster 7-8.
Wereldoriënterende vakken en expressievakken vormen daar een onderdeel van, welke ook hier zijn vormgegeven in de methode Alles in 1. In Alles apart komt o.a. ook spelling aan bod.
Ook geestelijke stromingen en maatschappelijke verhoudingen worden hierin niet vergeten.
In groep 7 wordt de theoretische en praktische verkeerskennis getoetst met als doel het halen van het verkeersdiploma van Veilig Verkeer Nederland.