• Inlooptijd, gesloten deur
Vanaf 8.20 uur en 13.05 uur is er toezicht op de speelplaats. Om 8.25 en 13.10 gaat de bel en kunnen de kinderen naar binnen. De leerkrachten staan bij de deuren om alle kinderen welkom te heten. De deuren gaan om 8.30 uur en 13.15 uur dicht.
 
 
 • Pauze: gruiten!
De kinderen mogen alleen gruiten (groente of fruit) mee nemen voor een korte pauze in de morgen.
Schrijf overal de naam van uw kind op, ook op jas, tas, sjaal, enz. Kinderen die overblijven moeten hun "gruit" en lunch in verschillende verpakkingen meebrengen.
 
 
 • Overblijven, bso.
Informatie kunt u vinden op de schoolsite.
Wanneer er veranderingen plaats vinden geef die ook aan ons door en vertel ook uw kind duidelijk wat er gaat veranderen.
 
 
 
 
 • Klapper 23-rings
Hierin verzamelen we een overzicht van gemaakte werkjes van uw kind. Twee keer per jaar  komen deze klappers mee naar huis, zodat u samen met uw kind kunt bekijken wat uw kind gemaakt heeft. Geef een 23-rings klapper mee.
 
 
 
 • Vriendenboekjes, uitnodigingen voor feestjes en speelgoed.
Niet meenemen naar en/of  uitdelen op school.
 
 
 • Verjaardag
De verjaardag van uw kind wordt gevierd op de dag wanneer het jarig is. U kunt een fototoestel meegeven voor enkele foto's. Verjaardagen die in weekend of vakantie vallen, vieren we op een schooldag voorafgaande aan de verjaardag.
 
 
 
 • Video-opnames en foto's
Voor onderwijsdoeleinden kunnen er video-opnames en foto's gemaakt worden. Ook worden er regelmatig foto's gemaakt van onderwijssituaties en vieringen voor op de website. Heeft u hier bezwaar tegen, laat het bij de directie weten.
 
 
 
 • Hoofdluiscontrole
Elke woensdag na de vakantie wordt uw kind gecontroleerd. Graag dan een kapsel zonder gel of vlechten. We zoeken hiervoor ouders die meehelpen.
Indien u zelf luisjes/neten constateert bij uw kind(eren) gelieve dit direct door te geven aan de groepsleerkracht of directie.
 
 
 
 • Activiteiten
Wij stellen uw hulp zeer op prijs.
U krijgt via school een algemeen aanmeldingsformulier. Maar soms worden er ook tussentijds activiteiten gepland waarbij wij hulp kunnen gebruiken. Hiervoor zullen wij via ouderportaal oproepen plaatsen.
Op donderdagmiddag zouden wij graag hulpouders hebben die ons helpen met allerlei kleine klusjes in het cluster (opruimen, bijvullen en schoonmaken van materialen).
 
 
 
 • Pompom en Zoem de bij.
Ieder weekend krijgt een ander kind uit groep 1 en 2 Pompom mee naar huis. De kinderen van groep 3 krijgen bezoek van Zoem de bij. Pompom/Zoem komt samen met uw kind het weekend meebeleven. In de reiskoffer/tas van Pompom/Zoem zit een blad met uitleg en een boekje dat u samen met uw kind kunt (voor-)lezen.
 
 
 • Ziekte
Als uw kind ziek is, laat het voor schooltijd aan school weten.
Als uw kind ziek op school wordt, dan bellen we u. Zorg dat nieuwe/veranderde telefoonnummers van u, of uw vaste oppas bij ons bekend zijn!
 
 
 • Kijkmoment
Op een aantal momenten is er een ochtend waarop zes ouders gebruik kunnen maken van een kijkmoment. U bent dan  van harte welkom om in cluster 1-2-3 te komen kijken naar onze werkwijze. Meer informatie hierover kunt u vinden in een artikel op ouderportaal. Daar kunt u ook vinden hoe u zich kunt aanmelden voor de kijkmomenten.
 
 
 • Verkeer.
Breng uw kind zo mogelijk te voet naar school.
Als dat niet mogelijk is, is de fiets een volgende goede optie.
Gebruik alleen de auto als dat niet anders kan.
Probeer de Kapittelstraat / Kennedystraat te mijden met de auto.
Parkeer zo ver mogelijk van de poorten, het liefst op de parkeerplaats bij de gymzaal.
Geef het goede voorbeeld:
Ga niet op de straat staan.
Steek op de juiste manier over.
 
 • We werken elk jaar met thema's:

We sluiten in onze vakgebieden zoveel mogelijk aan bij deze thema's. Daarbij kunnen we vaak aanvullende spullen gebruiken of uitstapjes maken. Heeft u ideeën of materialen die we kunnen gebruiken, loop dan even bij ons binnen of geef ze mee.
 • Gymzaal.

Op maandagmiddag en donderdagmiddag gaan we gymmen; geef de kinderen a.u.b. stevige gymschoenen mee, geen balletschoenen. Op donderdag mogen de kinderen van groep 3 ook gymkleren meenemen.
 
 
 • Nieuwsberichten
Alle berichten, nieuws etc. krijgt u via ouderportaal. Let dus goed op wanneer u hierover een bericht krijgt.