De leerkrachten, Rianne Gijsen, Jacky Winkelmolen, Emile Mintjens en René Huijerjans, werken samen en zijn verantwoordelijk voor alle kinderen. De kinderen zitten in drie basisgroepen. Regelmatig zijn er activiteiten waarbij de kinderen in andere onderwijsgroepen samenkomen.

In de groepen 1 en 2 staat spelend leren en ervaring en ontwikkelend onderwijs centraal. We begeleiden de kleuter in zijn totale groeiproces, uitgaande van de kenmerkende eigenschappen van zijn ontwikkelingsfasen. Hieraan wordt het onderwijs aangepast. Wij streven ernaar dat elk kind zich kan ontwikkelen op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo.
 
De ontwikkelingsgebieden zijn:
  • motorische ontwikkeling, bijv. spel binnen en buiten
  • zintuiglijke ontwikkeling, bijv. werken met ontwikkelingsmateriaal
  • taal- denkontwikkeling, bijv. gesprekjes en verhaaltjes
  • sociaal-emotionele ontwikkeling, bijv. tijdens spel- en groepsactiviteiten
  • expressie, bijv. tijdens muziek en drama
Aan al deze ontwikkelingsgebieden wordt in samenhang met elkaar gewerkt. Diverse activiteiten en materialen komen spelenderwijs hierbij aan bod aan de hand van thema's en/of projecten die aansluiten bij de belangstelling van het jonge kind. In de loop van de kleuterperiode ontstaat een natuurlijke belangstelling voor alles wat met leren lezen te maken heeft. De oefeningen in het onderscheiden, herkennen, onthouden en combineren van informatie die de kinderen met horen, zien en voelen hebben kunnen opnemen in groep 1 en 2 zijn voorwaarden voor een goede start van het lees-, taal- en rekenonderwijs. Voor de overgang van het tweede leerjaar naar groep 3 vinden we het belangrijk dat het kind in zijn persoonsontwikkeling hier aan toe is. Daarnaast is het van belang dat het kind zich de basisvaardigheden om te kunnen leren lezen, schrijven en rekenen heeft kunnen eigen maken.
Om hier voldoende zicht op te krijgen, worden naast de observatieverslagen van de leerkracht de toetsen "Taal voor Kleuters" en "Rekenen voor Kleuters" afgenomen.

In groep 3 wordt gestart met gericht leren lezen, met behulp van de methode "Veilig leren lezen Kim-versie".
Rond de kerstvakantie hebben deze kinderen zoveel letters en woorden veilig gesteld, dat eenvoudige woorden en teksten gelezen kunnen worden.
Het reken-, taal- en schrijfonderwijs bouwt voort op de vaardigheden en kennis, welke in de groepen 1 en 2 zijn opgedaan. De aangeleerde basiskennis wordt in de volgende groepen uitgebouwd.