Hoe ouder kinderen worden, hoe meer ze zelf kunnen en willen. In cluster 4-5-6 leren ze steeds meer verantwoordelijkheid te dragen. Het is belangrijk dat kinderen zich bewust worden van de invloed van hun doen en laten op zichzelf en op anderen. Regelmatig gaan de leerkrachten van cluster 4-5-6, Ankie Coumans, Marij Verkoelen, Esther Koninkx, en Maartje Verheijen in gesprek met de kinderen om hen te prikkelen hierover na te denken. De kinderen zijn verdeeld in drie basisgroepen, maar regelmatig worden zij op een andere wijze gegroepeerd om zo effectief mogelijk op de talenten en werkpunten van elk kind in te spelen.
 
Naast de basisvaardigheden heeft onze school nog andere vakgebieden waarop zij met de leerlingen werkt aan de persoonlijkheidsontwikkeling. We maken hierbij gebruik van de methode Alles in 1/Alles apart.
Hierbij denken we aan de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde en verkeer, maar ook Engels, lezen, spelling en rekenen. 
In de bovenbouw worden bovenstaande vakken uitgebreid besproken en uitgediept, waarbij ook geestelijke stromingen en maatschappelijke verhoudingen niet worden vergeten.
Soms wordt een onderwerp klassikaal aangeboden, soms ook via een spreekbeurt of vanuit een eigen belevenis. Uitgangspunt is immers de natuurlijke belangstelling van het kind.
Door te werken met verkeerskrantjes geeft onze school verkeersonderwijs zoals dat wordt geformuleerd in de kerndoelen voor het basisonderwijs.