De ouderraad (OR) bestaat uit een aantal ouders en heeft als doel bij te dragen aan de sfeer en gezelligheid op school door de organisatie van én ondersteuning bij jaarlijks terugkerende activiteiten. Tevens fungeren de ouderraadleden als contactouders binnen de diverse clusters. Namens het team woont teamleider Ton de Bock de vergaderingen van de ouderraad bij.
 
Activiteiten vinden plaats rond Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Pasen en de ouderraad zorgt dan telkens voor bijpassende versieringen op school.
 
Andere activiteiten waar de ouderraad bij betrokken is zijn de Koningsspelen, het verkeersexamen van groep 7, de musical van groep 8 en het eindejaarsfeest. De organisatie gebeurt i.s.m. met een werkgroep van leerkrachten per activiteit. De ouderraad zorgt tevens voor de financiële middelen om deze activiteiten, als ook traktaties tijdens schoolreis en schoolverlatersdagen mogelijk te maken. Daarnaast zijn in 2017 t-shirts met het schoollogo aangeschaft voor de herkenbaarheid van de kinderen tijdens de buitenschoolse activiteiten. Voor dit alles wordt aan het begin van het schooljaar voor elk kind een bijdrage van de ouders gevraagd, op vrijwillige basis à € 10,-; voor kinderen die na 1 januari instromen bedraagt de bijdrage € 5,-.
 
Deze ouderbijdrage willen wij van harte aanbevelen, omdat we als ouderraad elke keer weer zien hoe de kinderen van alle extra activiteiten genieten en daar doen we het voor!    

Naam

Functie

Lid dagelijks bestuur

Renate Schreurs

Voorzitter / secretaris

Ja

Chantal Daems

Penningmeester

Ja

Grietje Bonten

Lid

 

Paul van Alphen

Lid

 

Renate Meijers

Lid

 

Ymke Camp

Lid

 

Nicole Camps

Lid

 

Lian Linssen

Lid

 

Gaby Rietjens

Lid

 

Madeleine Kreeftmeijer

Lid

 

Ilse Clercx

Lid

 

Anja Derks

Lid