De ouderraad (OR) bestaat uit een aantal ouders en heeft als doel bij te dragen aan de sfeer en gezelligheid op school door de organisatie van én ondersteuning bij jaarlijks terugkerende activiteiten. Tevens fungeren de ouderraadleden als contactouders binnen de diverse clusters. Namens het team woont teamleider Ton de Bock de vergaderingen van de ouderraad bij.
 
Activiteiten vinden plaats rond Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Pasen en de ouderraad zorgt dan telkens voor bijpassende versieringen op school.
 
Andere activiteiten waar de ouderraad bij betrokken is zijn de Koningsspelen, het verkeersexamen van groep 7, de musical van groep 8 en het eindejaarsfeest. De organisatie gebeurt i.s.m. met een werkgroep van leerkrachten per activiteit. De ouderraad zorgt tevens voor de financiële middelen om deze activiteiten, als ook traktaties tijdens schoolreis en schoolverlatersdagen mogelijk te maken. Daarnaast zijn in 2017 t-shirts met het schoollogo aangeschaft voor de herkenbaarheid van de kinderen tijdens de buitenschoolse activiteiten. Voor dit alles wordt aan het begin van het schooljaar voor elk kind een bijdrage van de ouders gevraagd, op vrijwillige basis à € 10,-; voor kinderen die na 1 januari instromen bedraagt de bijdrage € 5,-.
 
Deze ouderbijdrage willen wij van harte aanbevelen, omdat we als ouderraad elke keer weer zien hoe de kinderen van alle extra activiteiten genieten en daar doen we het voor!     

 
Naam Functie Ouder van  
Nicole van Driel  Voorzitter
Jur van Driel gr 8
Wout van Driel gr 6
 
 
Vacature  Secretaris
 
 

Gerty Peeters
 
 Penningmeester Martijn Peeters gr 8
Fleur Peeters gr 6
 
Ymke Camp  Lid
Maud van den Hurck gr 7
Niels van den Hurck gr 5
 
 

Grietje Bonten
 
 Lid  Evy Bonten gr 6
 Isis Bonten gr 4
 
Renate Schreurs  Lid

Matt van den Schoor gr 8
Jane van den Schoor gr 5