Meldcode 'huiselijk geweld en kindermishandeling'De wet meldcode 'huiselijk geweld en kindermishandeling' is per 1 juli 2013 in werking getreden. Scholen zijn wettelijk verplicht om de meldcode te hanteren.
Het doel van deze meldcode is dat er sneller en adequater wordt ingegrepen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling, zodat het geweld stopt. Met de verplichting om te werken met een meldcode weten professionals in het onderwijs welke procedure ze moeten doorlopen als ze huiselijk geweld en/of kindermishandeling signaleren.

SPOLT heeft de interne vertrouwenspersonen geschoold in deze taak.

Voor meer informatie over de meldcode en de procedure zie onderstaande documenten:
2012-03-27_Meldcode_bij_signalering_kindermishandeling__school_.pdf
2012-03-27_Overeenkomst_Meldcode_kindermishandeling__bestuur_.pdf