De leerlingenraad zal dit jaar samen met meester Ton vijf keer vergaderen over actuele zaken die op school spelen.

De leerlingenraad bestaat dit schooljaar uit:
-Liam Rooswinkel
-Fleur Peeters
-Jane v.d. Schoor
-Jason Hannen
-Josephine Kessels
-Lucas Verhaegen